Kursy

                           Warunki rozpoczęcia kursu kategorii A:
• 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku (24lata  lub 2 lata od otrzymania prawa jazdy kat A2),
• Profil Kandydata na Kierowce (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jeśli zdecydowaliście się na rozpoczęcie kursu prawa jazdy, potrzebować będziecie numer PKK, który należy wyrobić, w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie.

Warunki rozpoczęcia kursu kategorii B:
• 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku (17 lat i 9 miesięcy),
• Profil Kandydata na Kierowce (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jeśli zdecydowaliście się na rozpoczęcie kursu prawa jazdy, potrzebować będziecie numer PKK, który należy wyrobić, w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie.

Warunki rozpoczęcia kursu kategorii C i C+E
• 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku (20lat i 9 miesięcy),
• Profil Kandydata na Kierowce (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jeśli zdecydowaliście się na rozpoczęcie kursu prawa jazdy, potrzebować będziecie numer PKK, który należy wyrobić, w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie.

Niezbędne dokumenty:
1. Jedna kolorowa fotografia o wym. 3,5 na 4,5mm
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,  (organizujemy przeprowadzenie badań lub pomagamy w rejestracji do uprawnionego lekarza, w dogodnym dla kursanta terminie)
3. Wypełnienie wniosku o wydanie prawa jazdy (dostępne na miejscu w OSK Euforia)
4. Zgody rodziców (jeżeli osoba nie jest pełnoletnia – kurs możne rozpocząć osoba, która, ukończyła 17 lat i 9 miesięcy)

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy udać się do Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4, lub Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38 (kursanci zameldowani poza Tarnowem)

Powyższe urzędy nadają numer PKK przyszłemu kursantowi, z którym należy się zgłosić do naszego ośrodka, w celu rozpoczęcia szkolenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 😉

Kurs prawa jazdy kategorii B obejmuje:

* 30 godzin teorii – w 7 – 8 dni

* 30 godzin praktyki – z instruktorami o wysokich kwalifikacjach,
umiejętnościach i wiedzy. Na jazdy umawiamy indywidualnie – dopasowujemy się do Twoich możliwości czasowych a nie odwrotnie !!!

* zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone przez wykwalifikowanego
ratownika medycznego

* materiały dydaktyczne – książki, płyty, aplikacje opracowane pod kątem nauki przepisów ruchu drogowego, testy dobrze przygotowujące do egzaminu wewnętrznego i państwowego, i inne materiały pomocnicze.

* egzamin wewnętrzny teoretyczny

* egzamin wewnętrzny praktyczny

Nie podnosimy cen w czasie trwania kursu!
Gwarantujemy stałą cenę podczas całego szkolenia!!!

Ponad to zapewniamy:

• liczne promocje,
• miłą atmosferę,
• życzliwość i indywidualne podejście do każdego z kursantów,

• dogodne formy płatności:
* gotówka – w tym nieoprocentowane raty,
* przelew na konto OSK
* płatność kartą w siedzibie OSK EUFORIA

W przypadku płatności przelewem należy okazać dowód wpłaty przy zapisie na kurs lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@osk-euforia.pl)

87% dofinansowania do kursu prawa jazdy kategorii B można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Facebook Comments Box