Pierwsza Pomoc

Wypadek drogowy – jak udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego? 

ZAPRASZAMY na zajęcia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym!

Przyjdź, naucz się, POMAGAJ, RATUJ czyjeś ŻYCIE!!!

Pierwsza pomoc  to niezwykle istotne zagadnienia, które wymagają dużej wiedzy na temat anatomii i fizjologii człowieka oraz ludzkich zachowań. Bardzo ważne jest również doświadczenie praktyczne, którego wielu osobom brakuje. Niemniej jednak nawet minimum wiedzy i znajomości podstawowych zagadnień w tym zakresie może ocalić ludzkie życie.

Na organizowanych przez nasz Ośrodek zajęciach, z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym,  poznasz niezbędne  zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem fantomów, przy pomocy materiałów dydaktycznych, poglądowych i multimedialnych.

W obecnych czasach coraz częściej możemy być świadkiem wypadku lub, co gorsza, jego uczestnikiem.  Wypadki drogowe bywają na tyle niebezpieczne, że bezzwłoczne podjęcie pomocy może uratować czyjeś zdrowie, a nawet jego życie. Aby uniknąć sytuacji, że nie wiemy co robić – warto, a nawet powinno się poznać podstawy pierwszej pomocy, pracy z nieprzytomnym człowiekiem i podstawowych czynności, jakie możemy wykonać w sytuacji zagrożenia do czasu przyjazdu służb ratunkowych, aby URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE!

Do udzielenia pierwszej pomocy obligują nas przepisy prawa. Pierwsza pomoc powinna być udzielana przez każdą osobę, która ma choć podstawową wiedzę na jej temat. Świadomy tego, że możesz komuś uratować życie, pod warunkiem, że będziesz wiedzieć, jak to robić –  pomoc ofiarom wypadków będzie skuteczna!


Numery alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe  999

Straż  Pożarna  998

Policja  997

ZAPRASZAMY na zajęcia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym!

Przyjdź, naucz się, POMAGAJ, RATUJ czyjeś ŻYCIE!!!

Facebook Comments Box