Kierunek Kariera

Projekt „Kierunek Kariera” PŁACISZ TYLKO 13% ceny kursu!

Kursy w ramach projektu Kierunek Kariera realizowane dla Was (sprawdź w linkach poniżej)

Pomożemy załatwić Ci wszelkie formalności.

87% dofinansowania do kursu prawa jazdy kategorii B
można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”,
który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/OSK EUFORIA Tarnów/Tuchów

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają łącznie poniższe warunki:

1) są osobami pracującymi:

* zatrudnionymi na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło;

* prowadzącymi wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniających pracowników;

* rolnicy rozumiani jako osoby opłacające składki w KRUS i poświęcające czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne

2) mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego

3) ukończyły 25 lat i posiadają niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum/technikum (obejmującym maksymalnie egzamin maturalny) lub mają więcej niż 50 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Bilansu Kariery i otrzymaniem dofinansowania do szkoleń w formie bonów muszą się zarejestrować przez system dostępny na stronie: https://kierunek.pociagdokariery.pl.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzupełnieniu formularza, nie masz dostępu do komputera czy Internetu, zapraszamy do:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie,
tel.146269940,e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl,

Ośrodek Szkolenia Kierowców Euforia,              
ul. Krakowska 14, 33-100 Tarnów
ul. Mickiewicza 3, 33-170 Tuchów

Zapraszamy. Pomożemy wypełnić Ci wszelkie formalności.

Celem Projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych mieszkających lub pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem, zmianą lub nabyciem nowych umiejętności, kompetencji.

 

Facebook Comments Box