Regulaminy

Regulamin promocji obowiązujących w O.S.K. „Euforia”

I. Organizator
Promocje organizowane są przez firmę:
O.S.K. „Euforia” Anna Bednarska ul. Krakowska 14 33 – 100 Tarnów,
zwaną w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem”.