Warsztaty dla instruktorów

Ośrodek Szkolenia Kierowców Euforia organizuje 3-dniowe, obowiązkowe coroczne
Warsztaty Doskonalenia Zawodowego Instruktorów
warsztaty instruktorskie
Szkolenia odbywają się w okresie listopad – grudzień.
Warsztaty obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, natomiast ich tematyka zawiera:

– Psychologię
– Metodykę nauczania
– Prawo o ruchu drogowym
– Technikę kierowania pojazdem i obsługa pojazdu
– Bezpieczeństwo ruchu drogowego
– Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców
– Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia
szkolenia kandydatów na   kierowców
– Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców
podczas egzaminu państwowego
– Przeprowadzenie części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej
na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym
– Ocenę sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów

 

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego, po zakończeniu którego, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach. Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.
Facebook Comments Box