Kategoria C+E

Warunki rozpoczęcia kursu kategorii C+E:

 • 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku (20 lat i 9 miesięcy),
 • Profil Kandydata na Kierowce (PKK)
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jeśli zdecydowaliście się na rozpoczęcie kursu prawa jazdy, potrzebować będziecie numer PKK, który należy wyrobić, w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie.


Kurs kategorii C+E obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne – BRAK,
 • zajęcia praktyczne – 25 godzin zegarowych, ( jeżeli dwa kursy jednocześnie C, C+E liczba jazdy mniejsza o 10 godz) Taniej dwa kursy razem!!!
 • egzamin wewnętrzny praktyczny
 • materiały szkoleniowe + NOWE testy szkoleniowe !!!


SZKOLENIA PRAKTYCZNE dla osób, które zdały egzamin państwowy z teorii w MORD kat C – 3000 zł
Szkolenie obejmuje :

 • zajęcia praktyczne – 25 godzin zegarowych, ( jeżeli dwa kursy jednocześnie C, C+E liczba jazdy mniejsza o 10 godz) Taniej dwa kursy razem!!!
 • egzamin wewnętrzny praktyczny
 • materiały szkoleniowe + NOWE testy szkoleniowe !!!


Kurs łączony kategoria C i kategoria C+E 4600 zł dla osób które zdały egzamin państwowy z teorii w MORD – 4400 zł

 • zajęcia praktyczne – 20 godzin zegarowych na kategorię C i 25 godzin na kategorię C+E ,
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 4h
 • materiały szkoleniowe + NOWE testy szkoleniowe


Niezbędne dokumenty: do uzyskania PKK

1. Jedna kolorowa fotografia o wym. 3,5 na 4,5mm
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, (organizujemy przeprowadzenie badań lub pomagamy w rejestracji do uprawnionego lekarza, w dogodnym dla kursanta terminie)
3. Wypełnienie wniosku o wydanie prawa jazdy (dostępne na miejscu w OSK Euforia)
4. Badanie psychologiczne wraz z ciemnią
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy udać się do Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4, lub Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38 (kursanci zameldowani poza Tarnowem) Powyższe urzędy nadają numer PKK przyszłemu kursantowi, z którym należy się zgłosić do naszego ośrodka, w celu rozpoczęcia szkolenia.


 

Zapisz się na kurs on-line


Wypełnij formularz na kolejnej stronie i zapisz się na kurs już dziś !