Kwalifikacja wstępna – kierowcy zawodowi

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – kurs na kierowcę zawodowego

Warunki rozpoczęcia kursu:

 • prawo jazdy kat C lub D
 • 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku (20 lat i 9 miesięcy) dla kat C
 • 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku (22 lat i 9 miesięcy) dla kat D
 • posiadanie Profilu Kierowcy Zawodowego PKZ (profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy wydawany w urzędzie).
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona to kurs na przewóz rzeczy i osób dla tych którzy chcą pracować jako kierowca zawodowy. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym organizowanym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin i obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych z zakresu transportu drogowego,
 • 8 godzin jazdy w ruchu drogowym,
 • 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina na symulatorze

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą na przewóz osób lub rzeczy

Warunki rozpoczęcia kursu:

 • posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawniony urząd w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy
 • posiadanie Profilu Kierowcy Zawodowego PKZ (profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy wydawany w urzędzie).

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą obejmuje:

 • 70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
 • zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Zakres tematyczny kursu jest ograniczony do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób (w zależności od posiadanych wcześniej uprawnień).
Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca to kurs na przewóz osób lub rzeczy dla kandydatów na kierowców, zamierzających wykonywać przewóz drogowy, którzy nie spełnili wymogu wieku określonego w Ustawie o transporcie drogowym.


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Warunki rozpoczęcia kursu:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest oczywiście dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych oraz
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych;


Kurs kwalifikacji wstępnej

Warunki rozpoczęcia kursu:

 • dla kandydatów którzy posiadają prawo jazdy kategorii C lub D i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:
 • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E
 • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D

Zakres kursu na kwalifikację wstępną :

 • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami
Kurs na przewóz rzeczy i osób dla młodych kierowców, którzy zamierzają wykonywać zawód kierowcy zawodowego, ale nie spełniają wymagania wieku określonego w Ustawie o transporcie drogowym. 

Zapisz się na kurs on-line


Wypełnij formularz na kolejnej stronie i zapisz się na kurs już dziś !